Cửa cổng, lan can cầu thang sắt

Hoc thiết kế sketchup

 • Lệnh đối xứng trong Sketchup

  Lệnh đối xứng trong Sketchup

  10/08/2021
  Trong phần mềm mặc định không có lệnh đối xứng trong sketchup (Mirror), tuy nhiên chúng ta có thể thực hiện thao tác đối xứng model thông qua lệnh Scale.
 • Lệnh Copy trong Sketchup

  Lệnh Copy trong Sketchup

  11/08/2021
  Lệnh COPY trong Sketchup được tích hợp trong lệnh MOVE (di chuyển đối tượng).